• MANA DENİZİ
  • MANA DENİZİ
  • MANA DENİZİ
  • MANA DENİZİ
  • MANA DENİZİ
  • MANA DENİZİ
  • MANA DENİZİ
  • MANA DENİZİ
  • MANA DENİZİ
  • MANA DENİZİ
  • MANA DENİZİ
  • MANA DENİZİ
  • MANA DENİZİ
MANA ÇALIŞMALARI - I
MANA ÇALIŞMALARI - II
MANA ÇALIŞMALARI - III

ANASAYFA

 

     MAKALELER

                  

 

 Zerre aslında bütünden yansıyan bir ışıma olmakla birlikte bütünü içinde yansıtmada bütüne işarettir de. Ve bu anlamda her bir zerre, aslında hep kendi içinde taşıdığı binler anlatımlarla doludur. Bu anlatımlar, “kendi düzenleri içinde vakit tamam olduğunda” hep kendi görevlerini yerine getirmek için aktive olurlar. Aynen bunun gibi Yazılarda, Ruh’un işleyişinde adeta belli bir takvim döngüsü içinde, dünyaya işaretleri ile yansır ve her hafta adeta bu işaretlerin bir kısmını yüreklere taşır durur. Ve her hafta kendi ilahi ışımasında bizi biraz daha Mesih düşüncesiyle buluşturur ve biraz daha bizi “Yol’a” kavuşturur.  

     KALEMDEN KELAMA

(KİTAPLAR) 

            

 

 Kalemdir Kelamı harflere sıkıştırıp sunan, kalemdir düşünceyi belli bir kaba koyan. Ne sunulan ne kaba konulan aslında Kelamdır. Fakat saran Işığın teşvikinde dile gelen sadece Kelamdan bir yansımadır.  Ve kalemin o kelimelerle ifade edilemez mana derinliklerine haiz Kelamı yansıtmaya kalkması, sanki O yüceler Yücesinin Yüceliğinden soyunup Kelamın beden almasındaki gerçekliğe küçücük bir işarettir. Bu nedenle Kelamdan kaleme yansıyan harfler yani kitap, kalemden de Kelama yansıyan bir yansımadır. Ve bunun farkındalığında olana kalemden Kelama yoldur. 

 

                                                                              

 

Bu sayfa All Saints Moda Kilisesi Derneği Bünyesindeki "Kutsal Yazılar Çalışma Grubu" tarafından hazırlanmaktadır.